Vi vil skrive nye kontrakter med alle våre gjester. Leiekontrakten finner du under «om oss», sammen med reglene. Skriv den gjerne ut, og kom og signèr i resepsjonen. Du kan også få kontrakten utdelt i resepsjonen.