LEIEKONTRAKT FOR SESONGPLASS PÅ ANVIKSTRANDA CAMPING